Vinařství

      Jsme rodinné vinařství a vinařský um se v naší rodině dědí z generace na generaci již několik staletí. Profesně se jím zabýváme od roku 1990 a postupně rozšiřujeme jak výrobu tak plochy vinic. Současnou podobu vinařství získalo v roce 2004, kdy jsme postavili větší sklep i s ubytováním pro vinařskou agroturistiku.
Současný majitel Ing. Jan Osička vystudoval střední vinařskou školu ve Valticích a následně vysokou školu zemědělskou v Brně, obor fytotechnika. Práci s vínem se věnuje téměř celý život.